Καφετζή-Λουζιώτου Λιγεία


Αριθμός μέλους:
641
Κοινωνικά δίκτυα:
Διεύθυνση:
Αριστείδου 25, 15 351 Παλλήνη Αθήνα
Υπηρεσίες:
Μετάφραση, Τοπική προσαρμογή λογισμικού και βιντεοπαιχνιδιών (localization), Επιμέλεια
Τομείς Ειδίκευσης:
Τεχνικά, Βιντεοπαιχνίδια, Τουριστικά, Λογισμικό, Νομικά, Ιατρικός εξοπλισμός
Γλώσσες εργασίας:
Γερμανικά, Αγγλικά, Ελληνικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Γερμανικά-Ελληνικά Ελληνικά-Γερμανικά Αγγλικά-Ελληνικά Ελληνικά-Αγγλικά