Κεράτσα Αντωνία


Διεύθυνση:
Δρακοπούλου 20Α 34132 Χαλκίδα
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά Ελληνικά Ισπανικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αγγλικά-Ελληνικά Ελληνικά-Αγγλικά Ισπανικά-Ελληνικά