Κεραμάρης Παναγιώτης


Αριθμός μέλους:
66
Κοινωνικά δίκτυα:
2310 2603192310 260319
Διεύθυνση:
Αριστοτέλους 30, GR-54623, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
Γλώσσες εργασίας:
Γερμανικά-Ελληνικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Γερμανικά-Ελληνικά