Κιοσέογλου Νερίνα


Αριθμός μέλους:
666
Κοινωνικά δίκτυα:
Διεύθυνση:
Βασ. Σοφίας 96 11528 Αθήνα
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά, Αγγλικά, Τουρκικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αγγλικά-Ελληνικά Τούρκικά-Ελληνικά