Κοκκίνης Αθανάσιος


Αριθμός μέλους:
462
Κοινωνικά δίκτυα:
2310 6966382310 696638
69792880686979288068
2310 696638
Διεύθυνση:
Σίμου Μπάτου 4, Ωραιόκαστρο, GR-57013, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
τεχνικά, ιατρικά, κοινοτικά
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά-Ελληνικά-Γερμανικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αγγλικά-Ελληνικά Γερμανικά-Ελληνικά