Κολιός Θωμάς


Αριθμός μέλους:
485
Κοινωνικά δίκτυα:
Διεύθυνση:
Μελανίδη 4, GR-45332, Γιάννενα, Ελλάδα
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
Γλώσσες εργασίας:
Αλβανικά-Ελληνικά-Αγγλικά-Ρωσικά-Σερβικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αλβανικά-Ελληνικά Αγγλικά-Ελληνικά Ελληνικά-Αλβανικά Ελληνικά-Αγγλικά Ελληνικά-Ρωσικά Ελληνικά-Σερβικά Ρωσικά-Ελληνικά Σερβικά-Ελληνικά