Κονιόρδου Λώρα


23104494402310449440
2310449440
Διεύθυνση:
Αιγαίου 8 54655 Θεσσαλονίκη
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά-Αγγλικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Ελληνικά-Αγγλικά