Κουρούνη Κυριακή


Αριθμός μέλους:
440
Κοινωνικά δίκτυα:
Διεύθυνση:
Φ. Ρώμου 2, GR-, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά-Ελληνικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αγγλικά-Ελληνικά