Κούκια Ειρήνη (Irene Koukia)


Αριθμός μέλους:
646
Κοινωνικά δίκτυα:
Διεύθυνση:
Ιπποκράτους 140, 11472 Αθήνα
Υπηρεσίες:
Μετάφραση, επιμέλεια, διόρθωση, τοπικοποίηση λογισμικού
Τομείς Ειδίκευσης:
Τεχνική μετάφραση
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά, Γερμανικά, Αγγλικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Γερμανικά-Ελληνικά Ελληνικά-Γερμανικά Αγγλικά-Ελληνικά