Κούτσικα Πασχαλιά


Αριθμός μέλους:
414
Κοινωνικά δίκτυα:
Διεύθυνση:
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Υπηρεσίες:
Μετάφραση, διερμηνεία συνεδρίων
Τομείς Ειδίκευσης:
τεχνικά
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά-Ελληνικά-Γαλλικά-Γερμανικά-Ιταλικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αγγλικά-Ελληνικά Γαλλικά-Ελληνικά Γερμανικά-ΕλληνικάΙταλικά-Ελληνικά