Κράλλη Ιουλία


Αριθμός μέλους:
667
Κοινωνικά δίκτυα:
21098556642109855664
69799469496979946949
Διεύθυνση:
Μεταμορφώσεως 26, GR-17455 Άλιμος Αθήνα
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά-Ελληνικά-Γαλλικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αγγλικά-Ελληνικά Ελληνικά-Αγγλικά Γαλλικά-Ελληνικά