Κρικέλη Μαριάνθη


Αριθμός μέλους:
701
Κοινωνικά δίκτυα:
Διεύθυνση:
Bauhofstr.9, 71634 Ludwigsburg
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
Γλώσσες εργασίας:
Γερμανικά, Ελληνικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Ελληνικά-Γερμανικά Γερμανικά-Ελληνικά