Κριμπάς Παναγιώτης


Αριθμός μέλους:
489
Κοινωνικά δίκτυα:
Διεύθυνση:
Ράμφου 1, GR 11145 Αθήνα
Υπηρεσίες:
Μετάφραση
Τομείς Ειδίκευσης:
Δίκαιο, Οικονομία, Ιατρική, Βιολογία, Επιστήμες του Ανθρώπου
Γλώσσες εργασίας:
Δανικά-Ελληνικά-Ολλανδικά-Νορβηγικά-Σουηδικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Δανικά-Ελληνικά Νορβηγικά-Ελληνικά Σουηδικά-Ελληνικά Ολλανδικά-Ελληνικά