Κυριάκου Μαρία


Αριθμός μέλους:
561
Κοινωνικά δίκτυα:
Διεύθυνση:
15ης Ιανουαρίου 7, Έγκωμη, CY-2412, Λευκωσία, Κύπρος
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
Γλώσσες εργασίας:
Βουλγαρικά-Αγγλικά-Ελληνικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Βουλγαρικά-Ελληνικά Αγγλικά-Ελληνικά Ελληνικά-Βουλγαρικά Ελληνικά-Αγγλικά