Κωστοπούλου Ελένη


Αριθμός μέλους:
390
Κοινωνικά δίκτυα:
2310 8239632310 823963
69455479306945547930
2310 823963
Διεύθυνση:
Κομνηνών 17, GR-54624, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
οικονομικά, νομικά, πολιτικά, Ε.Ε.
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά-Ελληνικά-Γερμανικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αγγλικά-Ελληνικά Γερμανικά-Ελληνικά Ελληνικά-Γερμανικά