Λαγαρία Αικατερίνη


Αριθμός μέλους:
402
Κοινωνικά δίκτυα:
2410 5364432410 536443
69760147246976014724
210 9582548
Διεύθυνση:
Φαρμακίδου 46, GR-41222, Λάρισα, Ελλάδα
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
όλα τα κείμενα
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά-Ελληνικά/Γαλλικά-Ελληνικά/Γερμανικά-Ελληνικά/Ελληνικά-Αγγλικά/Ελληνικά-Γαλλικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αγγλικά-Ελληνικά Γαλλικά-Ελληνικά Γερμανικά-Ελληνικά Ελληνικά-Αγγλικά Ελληνικά-Γαλλικά