Λαμπαδάρη Μαλαματή


Αριθμός μέλους:
50
Κοινωνικά δίκτυα:
2310 5209722310 520972
Διεύθυνση:
Πλατεία Ν. Μοσχουντή 4Α, GR-54632, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
ιατρικά
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά-Ελληνικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αγγλικά-Ελληνικά