Λαντζανάκη Βασιλική


Διεύθυνση:
1002 St Roch, Montreal H3N 1M1 Quebec, Canada
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά Ελληνικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αγγλικά-Ελληνικά Ελληνικά-Αγγλικά