Λογοθέτου Μαρία


Αριθμός μέλους:
146
Κοινωνικά δίκτυα:
2310 2222572310 222257
2310 266624
Διεύθυνση:
Λεωφ. Νίκης 21, GR-54623, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Υπηρεσίες:
Μετάφραση, διερμηνεία
Τομείς Ειδίκευσης:
Ιατρική ορολογία
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά-Ελληνικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αγγλικά-Ελληνικά Ελληνικά-Αγγλικά