Μάντρεα Ντενίζ (Mandrea Denis)


Αριθμός μέλους:
580
Κοινωνικά δίκτυα:
23410 28814,23410 28814,
23410-27227
Διεύθυνση:
25ης Μαρτίου 4, GR-61100, Κιλκίς, Ελλάδα
Υπηρεσίες:
Μετάφραση, διερμηνεία
Τομείς Ειδίκευσης:
Γλώσσες εργασίας:
Ρουμανικά-Ελληνικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Ελληνικά-Ρουμανικά Ρουμανικά-Ελληνικά