Μήτσης Μιχαήλ


Αριθμός μέλους:
449
Κοινωνικά δίκτυα:
23106904192310690419
69321906226932190622
2310690419
Διεύθυνση:
Μοναστηρίου 85, GR-54627, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
ιατρική,εμπορικά συμβόλαια
Γλώσσες εργασίας:
Ρουμανικά-Ελληνικά-Αγγλικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αγγλικά-Ελληνικά Αγγλικά-Ρουμανικά Ελληνικά-Ρουμανικά Ρουμανικά-Ελληνικά