Μαδυτιανού Άννα - Ινγκεγκερντ


Αριθμός μέλους:
555
Κοινωνικά δίκτυα:
Διεύθυνση:
Ερυθρού Σταυρού 40, GR-65405, Καβάλα
Υπηρεσίες:
Μετάφραση, Διερμηνεία, Διόρθωση, Επιμέλεια
Τομείς Ειδίκευσης:
Κείμενα τουρισμού και τουριστικών καταλόγων, ανθρωπιστικών επιστημών και πολιτισμού, λογοτεχνία και λογοτεχνικές κριτικές, μάρκετινγκ, ιστοσελίδες, οικονομικά, άρθρα εφημερίδων, εργασιών προς δημοσίευση, νομικά, τεχνικά κ.ά.
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά-Σουηδικά-Ελληνικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αγγλικά-Σουηδικά Ελληνικά-Αγγλικά Ελληνικά-Σουηδικά Σουηδικά-Αγγλικά Σουηδικά-Ελληνικά