Ματθαιοπούλου Ελένη


Αριθμός μέλους:
325
Κοινωνικά δίκτυα:
2310 4599412310 459941
2310 459941
Διεύθυνση:
N. Κωνσταντίλα 14, GR-55134, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
νομικά, οικονομικά, δημόσια έγγραφα, συστήματα ποιότητας (HACCP-ISO
Γλώσσες εργασίας:
Γαλλικά-Ελληνικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Γαλλικά-Ελληνικά