Μιχαλά Τατιανή


Διεύθυνση:
Καπνικαρέας 3, GR-10563 Αθήνα
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Εβραϊκά, Ελληνικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αγγλικά-Ελληνικά Γαλλικά-Ελληνικά Ιταλικά-Ελληνικά Εβραϊκά-Ελληνικά