Μορένου Μαρίνα


Αριθμός μέλους:
501
Κοινωνικά δίκτυα:
2310 5103232310 510323
2310 510323
Διεύθυνση:
Καρατάσου 7, GR-54626, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Υπηρεσίες:
Διερμηνείες, μεταφράσεις
Τομείς Ειδίκευσης:
Τεχνικά, νομικά, κοσμετολογία, πιστοποιητικά
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά-Ιταλικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Ελληνικά-Ιταλικά Ιταλικά-Ελληνικά