Μοσχή Φωτεινή


Αριθμός μέλους:
707
Κοινωνικά δίκτυα:
Διεύθυνση:
Ε. Μακαρίου 45 Ρόδος
Υπηρεσίες:
Μετάφραση, Localisation, Επιμέλεια, Post-editing, Δημιουργία & Συντονισμός Εκδόσεων
Τομείς Ειδίκευσης:
Λογοτεχνία, Τουριστικά Κείμενα (Menu, Hotel Directories), Travel
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά, Γερμανικά, Ελληνικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αγγλικά-Ελληνικά Γερμανικά-Ελληνικά