Μουρελάτος Απόστολος


Αριθμός μέλους:
420
Κοινωνικά δίκτυα:
2310 2612412310 261241
2310 287064
Διεύθυνση:
Φιλικής Εταιρείας 30, GR-54621, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
Γλώσσες εργασίας:
Ισπανικά-Ελληνικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Ελληνικά-Ισπανικά Ισπανικά-Ελληνικά