Μουρελάτου - Santamaria Ελένα


Αριθμός μέλους:
572
Κοινωνικά δίκτυα:
Διεύθυνση:
Φιλικής Εταιρίας 30, GR-54621, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά-Ελληνικά-Ισπανικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αγγλικά-Ελληνικά Αγγλικά-Ισπανικά Ελληνικά-Ισπανικά Ισπανικά-Ελληνικά