Μουσαφίρη Μαρία


Αριθμός μέλους:
62
Κοινωνικά δίκτυα:
2310 3201332310 320133
69326632226932663222
2310 320133
Διεύθυνση:
Νεμέας 20, GR-54249, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
ιατρικά, νομικά, τεχνολογία, πολιτισμός
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά-Ελληνικά-Γαλλικά-Ιταλικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αγγλικά-Ελληνικά Γαλλικά-Ελληνικά Ελληνικά-Ιταλικά Ιταλικά-Ελληνικά