Μπέκα Λήδα


Αριθμός μέλους:
519
Κοινωνικά δίκτυα:
Διεύθυνση:
Κωνσταντινουπόλεως 32, GR-54640, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
νομικά, ιατρικά, τεχνικά, λογοτεχνία
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά-Ελληνικά-Γαλλικά-Ιταλικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αγγλικά-Ελληνικά Γαλλικά-Ελληνικά Ελληνικά-Αγγλικά Ιταλικά-Ελληνικά