Μπισσάρας Σαμουήλ


Αριθμός μέλους:
329
Κοινωνικά δίκτυα:
Διεύθυνση:
, GR-, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
πολιτιστικά, πολιτικά, οικονομικά
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά-Αραβικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αραβικά-Ελληνικά Ελληνικά-Αραβικά