Μπομπολέση Έρση


Αριθμός μέλους:
677
Κοινωνικά δίκτυα:
Διεύθυνση:
Πανδώρας 4, GR-16671, Βουλιαγμένη, Αθήνα
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά, Γαλλικά, Αγγλικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Γαλλικά-Ελληνικά Αγγλικά-Ελληνικά