Ντάγιος Σταύρος


Αριθμός μέλους:
427
Κοινωνικά δίκτυα:
2310 5162512310 516251
2310 516251
Διεύθυνση:
Οδυσσέως 6, GR-54627, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
Γλώσσες εργασίας:
Αλβανικά-Ελληνικά-Αγγλικά-Βουλγαρικά-Σκοπιανά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αλβανικά-Ελληνικά Αγγλικά-Ελληνικά Ελληνικά-Αλβανικά Αγγλικά-Ελληνικά Βουλγαρικά-Ελληνικά Ελληνικά-Βουλγαρικά Σκοπιανά-Ελληνικά Ελληνικά-Σκοπιανά