Νταλές Γεώργιος


Διεύθυνση:
Καλλιφρονά 14-18. GR-17342, Αθήνα
Υπηρεσίες:
Μετάφραση, Επιμέλεια
Τομείς Ειδίκευσης:
Νομικά, Χρηματοοικονομικά, Ασφαλιστικά, Μάρκετινγκ
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ελληνικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αγγλικά-Ελληνικά Γαλλικά-Ελληνικά Ιταλικά-Ελληνικά