Ντανταβασίλη Βασιλική


Αριθμός μέλους:
180
Κοινωνικά δίκτυα:
Διεύθυνση:
Φαρών 135 & Βασ. Κωνσταντίνου, GR-24100, Καλαμάτα, Ελλάδα
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά-Ελληνικά-Γαλλικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αγγλικά-Ελληνικά Γαλλικά-Ελληνικά Ελληνικά-Αγγλικά Ελληνικά-Γαλλικά