Ντούγια Αναστασία


Αριθμός μέλους:
535
Κοινωνικά δίκτυα:
Διεύθυνση:
Αμφοτέρου 9, 542 50, Θεσσαλονίκη
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά-Γερμανικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Γερμανικά-Ελληνικά Ελληνικά-Γερμανικά