Ντούκλος-Χασκή Μαρία-Ευανθία [Marie-Eve Duclos-Haskis)


Διεύθυνση:
6855 avenue de l'Épée, Montreal QC H3N 2C7
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά, Γαλλικά, Ελληνικά, Ιταλικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αγγλικά-Ελληνικά Ελληνικά-Αγγλικά Γαλλικά-Ελληνικά Ελληνικά-Γαλλικά Ιταλικά-Ελληνικά