Ουζούνης Ιωάννης


Αριθμός μέλους:
690
Κοινωνικά δίκτυα:
Διεύθυνση:
Περγάμου 3, Καλαμαριά 55131, Θεσσαλονίκη
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά, Ελληνικά, Γερμανικά, Ισπανικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αγγλικά-Ελληνικά Ελληνικά-Αγγλικά Γερμανικά_Ελληνικά Ισπανικά-Ελληνικά