Πέτια Τσελίκη


Διεύθυνση:
Αγίου Δημητρίου 13, πλησίον Νέου Δημαρχείου, GR-24131 Καλαμάτα
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
Γλώσσες εργασίας:
Βουλγαρικά, Ελληνικά, Αγγλικά, Ρωσικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Βουλγαρικά-Ελληνικά Ελληνικά-Βουλγαρικά Αγγλικά-Ελληνικά Ρωσικά-Ελληνικά Ελληνικά-Αγγλικά Ελληνικά-Ρωσικά