Πίπη Φωτεινή


Αριθμός μέλους:
659
Κοινωνικά δίκτυα:
Διεύθυνση:
Ψαρών 49, 15343 Αγία Παρασκευή Αθήνα
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά, Αγγλικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αγγλικά-Ελληνικά Ελληνικά-Αγγλικά