Παναγιωτίδου Μαγδαληνή


Αριθμός μέλους:
495
Κοινωνικά δίκτυα:
22510 2497922510 24979
69725560896972556089
22510 24979
Διεύθυνση:
Καβέτσου 38, GR-81100 , Λέσβος, Ελλάδα
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά-Ελληνικά-Γαλλικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αγγλικά-Ελληνικά Γαλλικά-Ελληνικά Ελληνικά-Αγγλικά Ελληνικά-Γαλλικά