Παπαδοπούλου Παρασκευή


Αριθμός μέλους:
412
Κοινωνικά δίκτυα:
2310 608543, 2310 2610502310 608543, 2310 261050
69464705066946470506
2130 261059
Διεύθυνση:
Ερμού 57, GR-54623, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
όλα τα κείμενα και εξειδικευμένα (τεχνικά, οικονομικά, νομικά, ιατρικά, κτλ)
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά-Ελληνικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αγγλικά-Ελληνικά Ελληνικά-Αγγλικά