Παπαδόπουλος Παναγιώτης


Αριθμός μέλους:
653
Κοινωνικά δίκτυα:
Διεύθυνση:
Νικάνωρος 34 54250 Θεσσαλονίκη
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά, Γαλλικά, Ελληνικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αγγλικά-Ελληνικά Γαλλικά-Ελληνικά Ελληνικά-Αγγλικά