Πασκαλίνο Λετίτσια - Pascalino Letizia


Διεύθυνση:
Ιλισίων 8α Κηφισιά, GR-14564 Αθήνα
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
Γλώσσες εργασίας:
Ιταλικά, Αγγλικά, Ελληνικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αγγλικά-Ιταλικά, Ελληνικά-Ιταλικά