Πασχαλίδης Γεώργιος


Αριθμός μέλους:
187
Κοινωνικά δίκτυα:
0030-2310-9684690030-2310-968469
0030-6948-5219210030-6948-521921
0030-2310-968464
Διεύθυνση:
Φωτίου 2, GR-54634, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Υπηρεσίες:
Μετάφραση
Τομείς Ειδίκευσης:
τεχνικά
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά-Ελληνικά-Γαλλικά-Γερμανικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αγγλικά-Ελληνικά Γαλλικά-Ελληνικά Γερμανικά-Ελληνικά