Πατίρη Ροσσάνα


Αριθμός μέλους:
533
Κοινωνικά δίκτυα:
Διεύθυνση:
Ιωαννίνων 3, 13231 Πετρούπολη, Αθήνα
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
Τεχνικά, οικονομικά, επιχειρησιακά, νομικά, ιστοσελίδες, λογισμικό
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά-Γερμανικά-Ελληνικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αγγλικά-Ελληνικά Γερμανικά-Ελληνικά