Πατσικαθεοδώρου Γεώργιος


Αριθμός μέλους:
249
Κοινωνικά δίκτυα:
Διεύθυνση:
Μαυρομιχάλη 50, GR-54249, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
ιατρικά, νομικά, τεχνικά( όλα τα κείμενα)
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά-Γερμανικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Γερμανικά-Ελληνικά Ελληνικά-Γερμανικά