Παυλίδης Σάββας


Αριθμός μέλους:
74
Κοινωνικά δίκτυα:
2310 3304152310 330415
2310 330418
Διεύθυνση:
Κ. Καραμανλή 182, GR-54248, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
τεχνολογία, ιατρική
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά-Ελληνικά-Γαλλικά-Ισπανικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αγγλικά-Ελληνικά Γαλλικά-Ελληνικά Ισπανικά-Ελληνικά