Πετροχείλου Μαρία


Αριθμός μέλους:
537
Κοινωνικά δίκτυα:
21180096122118009612
69729287356972928735
2118009320
Διεύθυνση:
Στρ. Παπάγου & Κολοκοτρώνη 45, GR-17343, Αθήνα, Ελλάδα
Υπηρεσίες:
Διερμηνεία (ταυτόχρονη, διαδοχική, ψιθυριστή, διμερής, νομική) και Μετάφραση
Τομείς Ειδίκευσης:
νομικά, τεχνικά εγχειρίδια, λογοτεχνία, εμπορικά, μάρκετιν, τουριστικά, πολιτικές επιστήμες, κοινοτικά, οικονομικά, ιατρικές εξετάσεις, software localization, web sites κ.λ.π.
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά, Ιταλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, ελληνικά (μητρική)
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αγγλικά-Ελληνικά Αγγλικά-Ιταλικά Γαλλικά-Ελληνικά Γερμανικά-Ελληνικά Ελληνικά-Αγγλικά Ελληνικά-Ιταλικά Ιταλικά-Αγγλικά Ιταλικά-Ελληνικά