Πιστοφίδης Ιωάννης


Αριθμός μέλους:
272
Κοινωνικά δίκτυα:
Διεύθυνση:
Νικάνορος 32, GR-54250, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
τεχνικά κείμενα, ιατρικά, πληροφορική
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά-Ελληνικά-Γαλλικά-Ισπανικά-Γερμανικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αγγλικά-Ελληνικά Γαλλικά-Ελληνικά Γερμανικά-Ελληνικά Ισπανικά-Ελληνικά